•      دستیابی به کیفیت قابل رقابت در بازاریابی، تبلیغات و بسته بندی
  •      توسعه سهم بازار ملی و ورود به بازارهای بین المللی
  •     معرفی محصولات ایرانی در حوزه بین الملل با استفاده از طراحی
  •     و بسته بندی منحصر بفرد
  •     تأمین رضایت مشتریان از نظر کیفیت، قیمت و زمان
  •     افزایش و به روز نگهداشتن سطح علمی کارکنان
  •     افزایش بهره وری و سودآوری