در دنیای کسب و کار امروز گفته می شود که مشتریان بازاریابان نوین هستند. 

گسترش رسانه‌های دیجیتال، سایت های فروش اینترنتی و شبکه های مجازی ارتباط جمعی نسبت به گذشته امکان گسترده‌ای فراهم کرده که مشتریان هر محصول بتوانند نقد و بررسی خود را به کل جامعه مصرف کنندگان انتقال دهند و نظرات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

طبیعی است که این امر مستقیماً بر تصمیم گیری سایرین برای خرید یک محصول و طرز تفکر آنها درباره برند ها تاثیر می گذارد. نظرسنجی‌های اخیر و بررسی واکنش مشتریان نشان می دهد که بسته بندی نقش بسیار موثری در ایجاد ارتباط اولیه و تمایل به خرید ایجاد می‌کند و این نقش تا مرحله ایجاد وفاداری در خرید و طرفداری از محصول امتداد پیدا می‌کند.