گروه پک لند در چهل و دومین همایش ملی روز داروسازی ایران که در روزهای 22 تا 24 مرداد ماه سال جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت مجازی برگزار شد به عنوان حامی مراسم به صورت فعال حضور داشت.

گروه پک لند همچنین به مناسبت روز داروسازی خدمات خود را به جامعه بزرگ داروسازی کشور با تخفیف 30 درصد از22 مرداد تا 25 شهریور ماه ارائه نمود.